آدرس: زنجان. خرم‌دره، کوی دانش، دانشگاه کار، طبقه همکف، مرکز رشد
تلفن تماس: 09303139691
bg_image
18,000 تومان

نور آمپر کوچک

12,000 تومان

مبل راحتی

60,000 تومان

لامپ آویز

432,000 تومان

صندلی راحتی

134,000 تومان

صندلی بلوط لاکی

45,000 تومان

لامپ آویز باز

90,000 تومان

صندلی ویشبون

178,000 تومان

پایه گیاه چوب پنبه